Dödlighet vid skrumplever

För en hög överlevnad krävs det att skrumplever upptäcks i tid. Om sjukdomen inte nått så långt så ser prognosen relativt bra ut. Däremot har du en större risk för levercancer när din lever är skadad. Därför får du gå på regelbundna kontroller för detta.


Bättre prognos vid kompenserad skrumplever

Dödlighet, överlevnad och prognos vid skrumpleverOm du har kompenserad skrumplever så är prognosen relativt bra. Kompenserad skrumplever innebär att du inte börjat få tydliga symptom än på din leverskada. Detta stadium kan du ha i flera år. Får du behandling för skrumplever så kan tillståndet stabiliseras under en lång tid.

75 procent av alla som får kompenserad skrumplever lever efter fem år. Medianöverlevnaden är nio år. Om tillståndet helt stabiliseras så kan överlevnaden vara på mer än 12 år.

Större risk för levercancer

Däremot så har du högre risk att drabbas av levercancer om du har skrumplever. Därför måste du gå på regelbundna cancerundersökningar för att kunna hitta och stoppa cancern i tid.

Högre dödlighet vid dekompenserad skrumplever

Varje år utvecklar fem till tio procent av de som lider av skrumplever något som kallas för dekompenserad skrumplever. I dessa fall har sjukdomen gått så långt att du har hunnit få svåra symptom så som leverkoma, gulfärgning av huden, svåra infektioner, blödningar och bildning av vätska i buken.

I dessa fall är det bara 25 procent som lever efter fem år. Om du har blödande symptom är överlevnadschansen minst. Om du aldrig har blödigt har du en relativt hög överlevnadschans där bara 3,4 procent har gått bort efter ett år.