Så undersöks leverfunktion med blodprov

Vid en grundlig hälsoundersökning mäts olika levervärden i ett blodprov. Resultaten kan indikera om du har en leversjukdom, om levern är inflammerad eller om levern tagit skada av alkohol.


I blodet kan man mäta två proteiner, ASAT och ALAT, som normalt finns inuti leverceller men som läcker ut om levern på något sätt retas eller störs.

Förhöjda värden av ASAT och ALAT kan mätas i blodet vid till exempel:

  • Övervikt och fetma
  • Virusinflammation i levern
  • Alkoholpåverkan

ASAT

Normalt värde: under 0,76 ukat/L

ALAT

Normalt värde: under 1,1 ukat/L

Andra levervärden

Om ASAT och ALAT är förhöjda men patienten i övrigt verkar må bra och inte visar symptom behöver man inte nödvändigtvis oroa sig. Läkaren kan bestämma sig för att vänta och följa upp med fler blodprov över tid.

Det finns även andra levervärden, till exempel GT (gamma-glutamyltransferas) och ALP (alkalisk fosfatas) som ger mer information om hur levern mår. Till exempel är GT förhöjd vid de flesta leversjukdomar. Om ASAT och ALAT är förhöjda i kombination med höga GT och ALP-värden är det en starkare indikation på att något är fel.