Leverkoma

Om levern på något sätt är skadad så kan den inte längre rensa blodet. Detta kan leda till en rad symptom och tillstånd, varav koma är det allvarligaste tillståndet.


Vad är leverkoma?

När levern är skadad så fungerar den inte som den ska. Då kan den inte sköta sin uppgift korrekt med att rensa blodet från giftiga ämnen.

Då kan dessa giftiga ämnen istället nå hjärnan och påverka hjärnan. Detta kan leda till förvirring och även koma.

Symptom

Tidigt skede
 • Förvirring
 • Trötthet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Svårt att hänga med i samtal och händelser
 • Karakteristisk andedräkt, sötaktig doft
leverkoma

Leverkoma är det sista och allvarligast skedet när levern är skadad.

Senare skede
 • Personlighetsförändringar
 • Karakteristisk andedräkt, sötaktig doft
 • Riktigt trött
 • Tydligt förvirrad
 • Sluddrigt tal
 • Koma

Behandling

Leverkoma och leverförvirring är ett allvarligt tillstånd. Därför börjar direkt en utredning ifall att en levertransplantation behövs.

Tarmen måste tömmas på blod och infektioner måste stoppas. Om personen är i koma måste livsuppehållande åtgärden krävas så som att hjälpa till med andningen och blodcirkulationen. Hjärnan kan även svullna.

Prognos

Om leverskadorna hinner gå så pass långt som till leverkoma så är överlevnadschansen tyvärr liten. 20 procent av de som hamnar i leverkoma överlever.

Om tillståndet bara hinner leda till leverförvirring och personen inte hinner falla i koma så kan tillståndet behandlas. Däremot finns det en risk att sjukdomen förvärras efteråt eller kommer tillbaka. Därför kan det vara nödvändigt med levertransplantation.