Vad är skrumplever?

Skrumplever, levercirros, är en sjukdom som innebär är levern har blivit skadad och inflammerad. Den friska vävnaden ersätts av sjuk ärrvävnad. Skrumplever är oftast förknippat med överkonsumtion av alkohol, men kan även bero på sjukdom och läkemedel.


Hälften har alkoholproblem

Skrumplever

Skrumplever, alltså att levern blivit skadad och inflammerad.

Så många som hälften av alla personer som får skrumplever har alkoholproblem, med andra ord överkonsumerar alkohol.

Om du får skrumplever utan att dricka för mycket alkohol kan det bero på sjukdom, fetma eller läkemedel. Sjukdomar som kan ge skrumplever är hepatit B och hepatit C.

Hepatit B och C är vanliga orsaker

Hepatit B är en sjukdom som gör att levern blir inflammerad. Sjukdomen smittar via blod, kroppsvätskor och oskyddat samlag. De symptom som de flesta kanske känner till är att ögonvitorna blir gula och att huden får en gul ton. Det är därför som sjukdomen även kallas för gulsot.

Hepatit C är en blodsmitta som ofta överförs av orena sprutor. Du som har fått en blodtransfusion innan år 1992 bör kontrollera att du inte har blivit smittad. Numera testas allt blod från blodgivningscentralen innan det ges till en annan person. Läs mer om blodgivning här.

Du kan vaccinera dig mot hepatit B och C. Läs mer om vaccinationen här.

När levern blir allt för skadad

Om sjukdomen går så pass långt att hela levern blir skadad kan den inte längre fungera som kroppens reningsorgan, vilket kan leda till ett livshotande tillstånd. Men det finns behandling mot skrumplever som kan hålla sjukdomen i schack och förebygga att levern inte skadas mer.

Symptom

Symtpomen för skrumlever kommer gradvis i flera olika steg. Först får du tidiga symptom såsom trötthet och illamående, som senare blir värre och värre om sjukdomen inte behandlas.

Behandling

Det första som görs vid en behandling är att försöka behandla de sjukdomar som, eventuellt, orsakat skrumplevern. Har du alkoholproblem måste du behandlas för detta så att levern inte ska ta mer skada. Här kan du testa dig om du ligger i farozonen för alkoholmissbruk.

Behandling av skrumplever kan inte reparera de skador som levern redan fått. Däremot kan behandlingen göra att sjukdomen inte förvärras samt att symptomen lindras. Om behandling sätts in tillräckligt snabbt och levern inte hunnit ta så mycket skada kan du i stort sett leva ett helt normalt liv. Har sjukdomen skadat hela levern kan det i värsta fall behövas en levertransplantation.