Levertransplantation

Varje år sker 150 levertransplantation i Sverige, de flesta med gott resultat. Behöver du en levertransplantation skrivs du upp på en väntelista. Hur lång väntetiden blir beror på blodgrupp, tillstånd och kö. Tiden kan förkortas om det finns någon levande donator tillgänglig.


En levertransplantation kan vara botande

levertransplantationI en levertransplantation får du, som har en sjuk eller skadad lever, en lever från antingen en död eller en levande person.

En levertransplantation kan vara botande hos de som exempelvis har leversvikt, primär levercancer eller en leversjukdom. Varje år görs 150 levertransplantationer i Sverige.

Med ny teknik behöver vi bara en halv lever

Nu är det möjligt att få en lever från både en avliden och en levande donator. Detta eftersom vi nu kan överleva med bara en del av en lever.

En hel lever från en avliden person kan alltså delas och ges till två personer. Alternativt kan en levande person ge en del av sin lever till en leversjuk person. Denna nya teknik förkortar väntetiden.

Väntetid och väntelista

Behöver du en ny lever så sätts du på en väntelista. Hur lång väntetiden är varierar, men den är kort om man jämför med USA och övriga Europa.

Väntetiden beror också på vilken blodgrupp du har, hur många som står före dig i kö och hur sjuk du är. Dessutom kan väntetiden förkortas om en levande person vill ge en del av sin lever.

Leverdonator – att ge bort en del av sin lever

Idag är det möjligt att få en lever för en levande person. Detta eftersom man kan klara sig med bara en del av en lever.

Den som ger en del av sin lever till någon måste vara mellan 18-60 år. Det kan vara en anhörig till den som är sjuk men det kan också vara en okänd person. Det som är viktigt är att era blodgrupper passar och att donationen är en gåva som är helt frivillig.

Det är olagligt att få något i utbyte för levern. Detta för att inte skapa en organmarknad där många kan bli utnyttjade och skadade.

Fördelarna och nackdelarna med levande donator

Det som är fördelen med att få en lever från en levande människa är att väntetiden förkortas, att operationen kan planeras och att donatorn är noggrant utredd. Däremot är nackdelen att utsätta en helt frisk människa för en risk.

Prognos

Nu för tiden ger de flesta levertransplantationer ett gott resultat. 90 procent av alla som får en levertransplantation lever efter ett år. De flesta har också återgått till sitt liv och till sitt jobb.

Även långtidsresultaten är goda då 70 procent lever efter fem år.