Dricker du så mycket att du riskerar skrumplever?

Hur mycket stryk din lever kan ta är väldigt individuellt. Levern påverkas inte bara av din mängd alkohol. Utan också av hur du dricker.


Så mycket kan du dricka

dricker du för mycket

Att smyga med hur mycket du dricker är ett varningstecken på ett alkoholmissbruk.

Hur mycket alkohol du kan dricka innan levern skadas är väldigt individuellt. Alla människor är olika känsliga för alkohol.

Däremot så är kvinnor och ungdomar känsligare än män. Men även detta är väldigt individuellt. Det beror på hur dina gener ser ut.

Generellt så kan man säga att du har en stor risk att drabbas av en leversjukdom om du dricker mer än 14 glas i veckan om du är man eller mer än nio glas vin i veckan om du är kvinna.

Generna påverkar hur levern skadas

Om du har gener som gör att din lever inte bryr sig om alkohol och låter alkoholen rinna igenom så påverkas hjärnan istället.

Därför kan en del bli dementa av alkohol. Medan andra är helt klara i huvudet men där levern får ta all stryk istället. De flesta ligger någonstans mitt emellan.

Hur du dricker påverkar levern

Hur mycket du dricker spelar självklart roll för risken att utveckla skrumplever. Men även hur du dricker är av betydelse.

Det är skonsammare för levern att dricka lite och ofta, än att dricka stora mängder sällan. Detta för att levern hinner med att bryta ner de farliga gifterna om du bara dricker lite åt gången.

Fettlever är ett varningstecken

Om du har drabbats av fettlever så är detta ett varningstecken på att din lever inte mår bra. Dricker du mycket alkohol så är det vanligt att levern först drabbas av fettlever innan den utvecklar skrumplever.

Kroppen sväller då upp levern med fett för att skydda cellerna i levern. Om du slutar att dricka i detta tillstånd så kan levern gå tillbaka till sitt normala tillstånd.

Men om du inte slutar dricka riskerar levern att skrumpna ihop. Leverns celler dör då och kan inte återupplivas.